lunes, 11 de julio de 2022

Convocatoria 26 Euskal Denda - 7-11-2022

 26.Euskal Denda   - Ongi etorri


Euskal Denda ekarpen garrantzitsua da euskal artisautza tradizionalaren eta gaur egunekoaren hedapen eta sustapenerako. Esperientzia horren bidez, gure artisautza tradizionalaren benetako irudia –sarritan baztertua izan dena– helarazi nahi diegu bisitariei, eta gure arbasoek egunero erabili ohi zituzten objektuak gaur egun oraindik erabilgarriak direla azaltzen eta erakusten dugu. Objektu horietako edozein, gaur egun, eskuragarri eta erabilgarria dela jakinarazteko eta erakusteko baliatu behar da esperientzia hori; objektu horiek egunero erabiltzeko edo oparitarako erabil daitezke, eta erabileran eta denboran zaharkiturik gera ez daitezen, metodologia berriak erabiliz birdiseinaturik daude. Horrexek behar du izan Euskal Dendaren zeregin nagusia.

La Euskal Denda es una importante aportación a la difusión y al fomento de la artesanía tradicional y contemporánea vasca. A través de esta experiencia queremos hacer llegar a los visitantes la imagen real, muchas veces ignorada, de nuestra Artesanía Tradicional, mostrando y demostrando la vigencia actual de unos objetos que en otro tiempo fueron de uso cotidiano para nuestros antepasados. Esta experiencia debe servir para concienciar y demostrar que hoy cualquiera de esos objetos están al alcance de la mano y sirven perfectamente como objetos de uso o como regalo y que tienen la propiedad de ser rediseñados con metodologías actuales para no quedar obsoletos en el tiempo ni en el uso. Esta debe ser la función principal de esta Euskal Denda.Eskabide-orriak jasotzeko epea abuztuaren 20-ean itxiko da. Datuak.
El plazo de presentación de solicitudes se cerrará el día 20 de agosto.

Gabonart artisau azokarako eskaera egin dutenek, honako hau bakarrik bidali behar dute:
Los que hayan solicitado también la feria de artesanía gabonart de este año, solo deben enviar:
  • Izen-emate inprimakia / Formulario de inscripción.
  • Konpromezu eskutitza sinatuta / Carta de Compromiso firmada
  • Pribatutasun eskutitza sinatuta. / Carta de Privacidad firmada
Eskariak / Solicitudes

La 26. Euskal Denda os espera a todos, del 7 al 11 de Diciembre

 

Ordutegia-Horario- Horaire:

Egunak: 7, 8, 9 y 10
-------11:00etatik 14:30era.
-------16:30etik 21:00etara.
            
Eguna: 11.
-------11:00etatik 14:30era.
-------16:30etik 20:00etara.

No hay comentarios:

Publicar un comentario